Ceny a náklady na údržbu

Některé firmy se snaží nalákat své zákazníky nejnižší cenou. Cena, která je na první pohled lákavá, však může pro majitele a správce FVE nakonec znamenat obrovskou ztrátu. Proč? Protože firmy, které nabízejí své služby pod hladinou nákladů, nejsou často schopné svým závazkům plynoucím z uzavření kontraktu dostát a tak od smlouvy záhy odstupují, nebo vykonávají práci tak, aby dokázali své náklady pokrýt - pracují rychle, nekvalitně. Často je pak výsledek nedostačující a nárůst efektivity nepokryje ani z části náklady vynaložené na zaplacení těchto společností.

Předcházet špatnému výběru je jednoduché, na následujících řádcích můžete zjistit, jak funguje cenotvorba v profesionálních firmách, které na FVE pracují a zjistíte tak i hranici, pod kterou nikdy nemůže seriózní firma zajít.

Náklady se samozřejmě dělí na variabilní (tedy ty, které lze snadno rozpočítat na m2) a režijní (ty lze většinou spočítat na den či na celou zakázku).

Předem upozorňuji, že tyto čísla jsou orientační a mohou se v praxi odlišovat. Záměr tohoto článku je nastínit majitelům FVE a správcům FVE, jaké náklady jsou s čištěním spojeny. Zvláště režijní náklady jsou pak natolik individuální, že je nelze vyčíslit obecně - vždy se vztahují na prostředí jednotlivých zakázek/elektráren.

Variabilní náklady

Materiál
 • Demineralizovaná voda - k ošetření vody tak, aby byla demineralizovaná, je třeba filtračních nádrží, které obsahují filtrační náplň (Ionex). Ta se opotřebovává a je třeba ji měnit. Výdrž této náplně se odvíjí od tvrdosti vstupní vody. Při spočítání nákladů na výměnu a relativně střední hodnoty s určitou rezervou, lze odhadnout tyto náklady na 1,- Kč/l vody, při běžné aplikaci tedy i 1,-Kč/m2
 • Spotřební zboží - samozřejmě je třeba vodu na panely nanášet a panely mechanicky ošetřit. Kartáče a další vybavení se časem opotřebovává a dle jejich životnosti lze odhadnout průměrný náklad na m2, který se pohybuje okolo 0,5-0,75 Kč/m2.
 • Chemie - pokud je třeba ji použít, je nutné ji započítat do variabilních nákladů. Chemie, která se používá speciálně pro čištění FV panelů není levnou záležitostí. Opět zde záleží na míře zašpinění a tedy i síle koncentrátu, který se musí pro umytí dané plochy použít. Náklady na chemii můžeme odhadnout na cca. 0,5Kč/m2
Práce 
 • Pracovníci, kteří myjí FVE dokáží se systémem Qleen dosáhnout efektivity až několika stovek metrů za hodinu. Praxe ale ukazuje, že vždy nastanou komplikace a tak každá seriózní firma počítá s minimálně 1,5 Kč - 2,25 Kč náklady na koncové pracovníky. Tato položka je velmi důležitá, díky jejímu podcenění často firmy nedokáží zakázku dokončit.
Celkově se tedy variabilní náklady mohou pohybovat od cca 3,5 - 4,5 Kč/m2

Režijní náklady
 • doprava
 • ubytování
 • doprava vody (pokud není v areálu)
 • náklady na vedoucího pracovníka
 • umořování automobilu
 • umořování stroje
 • náklady na servis strojů
Toto je jen základní výčet režijních nákladů. Pokud tedy počítáte s firmou, která nesídlí do 50ti kilometrů od místa vaší elektrárny, musíte počítat, že její zaměstnanci budou muset být někde v okolí ubytováni, nebo budou muset pravidelně dojíždět.

Každá seriozní firma získává od svých zákazníků informace o dostupnosti vody. Spotřeba vody je nemalá a tak je otázkou jak daleko od FVE je vodní zdroj, ze kterého je možné vodu získávat. V praxi je to většinou nejbližší vesnice, kde se voda za úplatu odebírá od zdejších obyvatel.

Firma musí počítat s režijními náklady na získání zakázky (někdo musí zjistit všechny proměnné, vypracovat nabídku, jednat s majitelem FVE) a na její realizaci (vedoucí teamu).

Režijní náklady vyčíslit přesně nelze. Z výše zmíněného výčtu je však jasné, že v případě správné cenotvorby do nich musí být zahrnuto velké množství položek. Těžko se tedy vejdou do jedné koruny.

Marže
Nikdo nepracuje zadarmo a tak si musí firma vypočíst a přičíst svůj zisk. Marže funguje i jako nárazník v případě problémů se zakázkou. Pokud někdo tvrdí, že pracuje s marží 10%, ohrožuje sebe i své zákazníky. V případě, že dojde k problémům, může se rychle tato firma dostat do mínusu a ztratit o zakázku zájem.

Závěr
Pokud jste čekali, že elektrárny lze profesionálně umýt za pár korun, jste na omylu. Často jsme se setkávali s přístupem kdo bude dělat levněji, bude pracovat. Většina z firem, které toto motto razilo, se velmi rychle poučila. Levnější totiž neznamená výhodnější. Chtějte kvalitu a zaplaťte za ní dobrou cenu. My Vám v tom pomůžeme!