Technologie

Zde naleznete seznam technologických postupů pro čištění FVE a jejich zhodnocení.
  1. Ruční mytí
  2. Mytí za pomocí tlakových přístrojů typu WAP
  3. Strojní mytí za pomocí demi(neralizované) vody
  4. Semi-automatické robotické zařízení
  5. Plošné čištění za pomoci vozidla a velkého kartáče

Technika čištění Výkon m2/h Efektivita (kvalita)VýhodyNevýhody
Ruční mytí
50-100
dobrá
pro malé instalace
drahé, neefektivní
Mytí za pomocí WAP75-150
 špatná-
hrozí poškození panelů, snížení životnosti
Čištění demi vodou 150-300 výborná Antistatický efekt, vysoký výkon, kvalita-
Robotické zařízení 50-150 dobrá V budoucnu dobrá alternativa Současní roboti jsou neefektivní (chybí plná automatizace)
Plošné mytí 300+ špatná levné kvalita čištění je nízká a hrozí poškození panelů

Z výše uvedené tabulky je jasné, že v současné době vychází nejlépe čištění demi vodou případně plošné čištění. Proč? V následujících řádcích naleznete podrobné info o jednotlivých technikách čištění a technologiích, které se k tomu využívají.

Ruční mytí

Ruční mytí je vhodné pro údržbu malých instalací do velikosti 500m2. Tedy samoúdržbu. I k takovému mytí je třeba být správně vybaven - výrobky zařazené do okenního programu jsou pro tuto údržbu optimální. Pokud je vaše instalace na střeše, pak Vám teleskop pomůže k dosažení i těch nejvyšších panelů. Tato metoda však není vhodná pro mytí velkých instalací - je velmi neefektivní a nepřináší žádné další výhody. Navíc mytí FVE v terénu vyžaduje velké množství vody k oplachu a zde tato metoda naprosto selhává.

Mytí WAP

Mytí pomocí WAP a jiných strojů založených na principu tlakového čištění nedoporučujeme. Tlakové čištění je nejhorší variantou pro čištění fotovoltaických a solárních panelů. S velkou pravděpodobností dojde při čištění k narušení povrchu (mikrotrhliny) a narušení spojovacích materiálů mezi panelem a rámem. Poškození nemusí být na první pohled viditelné, projeví se až po čase, třeba po několika letech. Pak už bude ale poškození fatální. Výrobci poškození způsobené nešetrným jednáním při reklamaci neuznávají.

Mytí pomocí demineralizované vody

Mytí pomocí demineralizované vody je v současné době nejlepší možností, jak čistit fotovoltaické a solární panely. Je šetrné, účinné, efektivní a lze je aplikovat téměř všude. Demineralizovaná voda má důležité vlastnosti pro čištění a údržbu FVE - rozpouští biologické nečistoty, nanáší se difúzí (tedy pod minimálním tlakem) a hlavně zanechá panely antistaticky ošetřené - díky antistatickému efektu přetrvávají panely delší dobu čisté.
V současné době silně doporučujeme využívat služeb firem, které disponují některou z technologií pro čištění demineralizovanou vodou. A to technologiemi oficiálních výrobců, kteří své výrobky dimenzují přímo pro čištění FVE.

Semiautomatické robotické stroje
Roboti jsou stroji budoucnosti. V některých odvětvích jsou již velmi efektivním pomocníkem. Bohužel při čištění solárních panelů stále narážejí na mnoho bariér. Rychlost čištění je nízká, roboti nejsou plně automatizováni (pracovníci je musí ovládat/kontrolovat) a stále za sebou musí táhnout hadičky, které mohou ušpinit již umytou plochu. Robotů existuje celá řada, jejich ceny jsou však podstatně vyšší než ceny strojů pro mytí demineralizovanou vodou. Snad se v průběhu dalších desetiletí dočkáme robotů, kteří budou schopni pracovat sami. Zatím bohužel zůstávají v pozadí.

Plošné mytí za pomocí auta

Čištění FVE za pomoci těžké techniky je možnou alternativou. Její velkou výhodou je rychlost s jakou čistí a tedy i provozní náklady. I zde jde vývoj dopředu a přesnost s jakou čistí se zvyšuje. Jejich zdokonalování postupně odstraňuje jejich nevýhodu - špatnou kvalitu čištění a hrozbu poškození panelů. Naráží však na jednu velkou bariéru a tou je prostor mezi řadami panelů a také zemní úprava na FVE. Jejich použití je tedy možné, bohužel však jen u malého počtu FVE.

Solarjob.cz
Solarjob.cz Vám nyní díky unikátnímu systému nálepek umožňuje rychle zjistit, jakými technologiemi daná firma disponuje. Při zadání poptávky tak můžete rychle získat přehled o jednotlivých nabídkách a vyhodnotit je bez obav, že se jedná o neseriózní firmu.