Školení a certifikace

V současné době pro vás firma Simply Clean s.r.o. v rámci projektu Solarjob.cz připravuje školení v týdnu 19.3.2012 - 23.3.2012. Školení se v tomto termínu uskuteční v Hradci Králové. V případě zájmu nás, prosím, kotaktujte na tel. 607 865 631.

Proč se školení zúčastnit?
 • Školení přinese vaší firmě a vašim zaměstnancům možnost osvojit si nové znalostii a ty naučené si zopakovat.
 • Školení probíhá na bázi teoretické i praktické. V rámci školení získají jeho účastníci komplexní informace a budou tak schopni reagovat na požadavky zákazníků a, to především, na případné problémy vzniklé při práci v terénu.
 • Školení je podmínkou pro udělení certifikace nálepky kvality solarjob.cz . Tento certifikát získají pouze ty firmy, jejichž pracovníci absolvují školení a složí zkoušku.
 • Nové zkušenosti a certifikát vám umožní upevnit svoji pozici na trhu a získat nové zákazníky.
 • Školení není drahé, je koncipováno tak, aby firmy, které jsou na trhu činné, se byly schopné oddělit od neseriozních firem.

Jak školení probíhá?
 • Školení probíhá v rámci jednoho dne - začátek v 10:00 dopoledne.
 • První částí je teoretická přednáška o technologii FV včetně praktických příkladů z praxe vedená Ing. Květoslavem Mikulenkou (soudní znalec v oboru FV)
 • Druhou částí je praktické školení přímo na fotovoltaické elektrárně v rámci areálu. Zde budou účastníci seznámeni s problematikou čištění a se situacemi, které mohou při čištění nastat.
 • V rámci školení bude pro zúčastněné připraveno drobné občerstvení.
Podmínky účasti na školení
 • Účastnický poplatek 5.000,- Kč.
 • Maximálně  2 zúčastnění pracovníci za jednu firmu.
 • Každý další pracovník za příplatek 1000,- Kč k základnímu poplatku.
 • Firma nemusí být registrovaná na portálu solarjob.cz.
 • Firma musí prokázat, že vlastní, nebo je v procesu nákupu technologie pro čištění FVE.
 • Firma musí podat přihlášku se jmény účastníků a podepsat smlouvu o školení včetně všeobecných podmínek (STORNO poplatky, pojištění, atd.).
 • Účastníci školení se budou chovat korektně a v případě narušování výúky budou bez náhrady vyloučeni.

Certifikace
 • V návaznosti na školení  proběhne následně certifikace.
 • Certifikace prověří: 
  • Teoretické znalosti - písemný test bude vypracován v intencích přednášky teorie.
  • Praktické znalosti - praktický test na FVE prověří zkušenosti pracovníků při samotném čištění.
 • Jednorázový poplatek za certifikační zkoušku činní 3.500,- Kč.
 • Zaplacením poplatku firma nezískává certifikát, zkoušku je nutné úspěšně složit.
 • Při neúspěchu získává firma 50% slevu na další certifikační zkoušku
 • Certifikační zkouška může proběhnout nejdříve 7 dní po absolvování školení, či předchozí neúspěšně složené zkoušky
 • Certifikační zkouška může proběhnout nejpozději 6 měsíců po absolvování školení

V případě, že máte o školení a certifikaci zájem,  kontaktujte nás. Při větším počtu zájemců o certifikaci a pokrytí režijních nákladů může dojít ke snížení poplatku. Tato podmínka však není závazná.

Účastí v projektu můžete přispět k profesionalizaci trhu. Poskytujte své služby kvalitně a za rozumnou cenu!